Projektni management v gradbeništvu

Projektni management obsega planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolo projekta.

Kakovosten projektni management zagotavlja uspešen zaključek projekta brez zamud, brez dodatnih nenačrtovanih finančnih sredstev in visoko raven kakovosti izvedenih del.

Za vas organiziram celotno strokovno podporo in izpeljavo aktivnosti z nadzorom »od projekta do objekta« in sicer:

 • zagotovitev predhodnih preiskav za gradnjo (geomehanske, geološke, hidrološke preiskave)
 • zagotovitev izdelave kakovostne projektne dokumentacije
 • pridobitev dovoljenj za gradnjo in uporabo
 • zagotovitev izdelave kakovostne investicijske dokumentacije
 • izdelava ocene vrednosti investicije
 • izdelava terminskega plana gradnje
 • izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo
 • zagotovitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
 • zagotovitev izdelave varnostnega načrta
 • izvedba super nadzora pri gradnji
 • svetovalni inženiring za celotno investicijo »od projekta do objekta«
 • izdelava študij izvedljivosti
 • tehnično in komercialno svetovanje v gradbeništvu